Välkommen till Uisge Beatha Whisky Club

UBWC är en ideell förening hemmahörande i Borås. Vi träffas regelbundet för att öka vår kunskap kring whisky och inte minst för att njuta av denna ädla dryck.

Som ledare för våra provningar har vi både inbjudna föredragshållare ofta i samarbete med svenska whiskyförbundet och egna medlemmar.

Välkommen in på vår hemsida och ta del av vårt kommande program, våra provningsprotokoll, vår nyhetssida och våra bilder från resor m.m.